Verksamhet

EU-cirkeln är inställd!

/eu-cirkel-2019-1.jpg

Års- & diskussionsmöte

Vi träffas i Rödtornets stora konferenssal den 10 mars kl. 17.00.                     Till Årsmötet kallas alla inbjudna.  

                                                                                                                                         Klockan 18.30 fikar vi och sedan har vi några timmars diskussion om Vänsterpartiets valplattform inför EU-valet.                                                             Öppet möte - Alla är Välkomna!                                                                                   Styrelsen

/jonas-malin-1.jpg

  /arsmotesfika-2.jpg

Fika på årsmötet den 14 februari 2016.Ett härligt fikabord                                                         med dryck, mackor och frukt.

 

 Nätverk kring Vättern

/pressmeddellande-vv.jpg 

Torgmöte

Lördagen den 3 november. Dag Källman talar om kommunens katastrofala ekonomi och risken för social nedrustning. Se vidare under fliken "Motioner mm".

 /rod-lordag-2.jpg