Verksamhet

Föreningsmöte

Vi träffas i Rödtornets stora konferenssal den 11 december kl. 18.30. 

På dagordninegen: Diskussion och antagande av valvärdering, kompletteringsval till valberednuingen, förslag på alternativa mötesformer.                                               Dagordning mailas ut tio dagar före mötes mötesdatum.

Välkomna!

Styrelsen

/vadstena-valet-2018-sista-annonsen.jpg

  /arsmotesfika-2.jpg

Fika på årsmötet den 14 februari 2016.Ett härligt fikabord                                                         med dryck, mackor och frukt.

 

 Nätverk kring Vättern

/pressmeddellande-vv.jpg 

Torgmöte

Lördagen den 3 november. Dag Källman talar om kommunens katastrofala ekonomi och risken för social nedrustning. Se vidare under fliken "Motioner mm".

 /rod-lordag-2.jpg