Verksamhet

INBJUDAN TILL NOMINERINGSMÖTE                   DEN 30 JANUARI 2018

Vänsterpartiet i Vadstena håller föreningsmöte tisdagen den 30 januari kl.19.00. Vi träffas på ABF, Södra vägen 30, för några timmars information, diskussion och beslut.

Styrelsen hälsar alla gamla och nya medlemmar och sympatisörer välkomna till före-ningsmötet.

På dagordningen bland annat rapporter från arbetsgrupperna samt diskussion om utseendet av vår kommanala valsedel.

Med kamratliga hälsningar från styrelsen

Ingvar Frid/ordförande

  /arsmotesfika-2.jpg

Fika på årsmötet den 14 februari 2016.Ett härligt fikabord                                                          med dryck, mackor och frukt.

 

 Nätverk kring Vättern

/pressmeddellande-vv.jpg 

Torgmöte

Lördagen den 3 november. Dag Källman talar om kommunens katastrofala ekonomi och risken för social nedrustning. Se vidare under fliken "Motioner mm".

 /rod-lordag-2.jpg