Kommunalpolitiskt program

Vänsterpartiet i Vadstena arbetar kontinuerligt med olika lokala programavsnitt. Tillsammans kommer de att utgöra vårt kommunalåpolitiska program. De kommer att publiceras i sin helhet på den här sidan via en länk. De kultur- och miljöpolitiska programmer är tagna och en redaktionsgrupp arbetar med den slutgiltiga utformningen. Samtidigt arbetar redaktionegruppen med att uppdatera våra, sedan tidigare tagna, landsbygds- och bostadspolitiska program.  

/inte-till-salu.jpg

På vår lokala hemsida publicerar vi bara lokalt material. Men vi ger dig även länkar till Vänsterpartiet centralt och regionalt samt till en lång rad övrigt material. Om du skrollar nedåt på den här sidan hittar du säkert en del som kan intressera dig.

 

Bygg efter behov - Bostadspolitiskt program

Vänsterpartiet i Vadstena antog i maj 2017 ett bostadspolitiskt program

www.vansterpartietvadstena.n.nu/bostadspolitisktprogram

 

Utveckla hela Vadstena - Landsbygdspolitiskt program

Vänsterpartiet i Vadstena antog 22 maj 2016 ett landsbygdspolitiskt program.    www.vansterpartietvadstena.n.nu/landsbygdspolitiskt-program

 

VätternVänstern

VätternVänstern, ett nätverk bland partiföreningar i Vänsterpartiet, bildades i Vadstena den 28 november 2015. Den organisatoriska och politiska plattformen antogs på nätverkets tredje möte i Forsvik den 10 april 2016.   www.vansterpartietvadstena.n.nu/vatternvanstern

 

Partiprogram                                                           

Om Du är intresserad av att ta del av Vänsterpartiets partiprogram:   klicka på länken www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/

Valplattform

Om Du är intresserad av att ta del av Vänsterpartiets valplattform för riksdagsvalet 2014:  klicka på länken www.vansterpartiet.se/assets/VänsterpartietValplattform2014.pdf             

 

Allas rätt till kunskap - utbildningspolitiskt program                                                  www.vansterpartiet.se/material/allas-ratt-till-kunskap-utbildningspolitiskt-program/      

Hälso och sjukvårdspolitiskt program                                    vansterpartiet.se/material/halso-och-sjukvardspolitiskt-program/  

En välfärd fri från kommersiella intressen                                  www.vansterpartiet.se/material/en-valfard-fri-fran-kommersiella-intressen/             

Feministisk plattform                                                              www.vansterpartiet.se/material/feministisk-plattform/

En ekologiskt, ekonomiskt & socialt hållbar mineralutvinning                             www.vansterpartiet.se/material/en-ekologiskt-ekonomiskt-och-socialt-hallbar-mineralutvinning/

Ekologisk-ekonomiska programmet                         www.vansterpartiet.se/material/ekologisk-ekonomiska-programmet-delrapport-1/

Klimatinvetsera för nya jobb och minskade utsläpp                            www.vansterpartiet.se/material/klimatinvestera-for-nya-jobb-och-minskade-utslapp/

Fackligt-politiskt program                                                                              www.vansterpartiet.se/material/facklig-politiskt-program/                                                       

Nolltolerans mot rasism                                             www.vansterpartiet.se/material/nolltolerans-mot-rasism/ 

Förbättrat flyktingmottagande                                  www.vansterpartiet.se/material/forbattrat-flyktingmottagande/  

Internationellt program                                                            www.vansterpartiet.se/material/internationellt-program/                           

Kulturprogram                                                        www.vansterpartiet.se/material/kulturprogram/                     

Grundlagsskydda det vi äger tillsammans                                 www.vansterpartiet.se/assets/Grundlagsskydd.pdf     

Landsbygdspolitisk plattform                                           www.vansterpartiet.se/material/landsbygdspolitisk-plattform/

Håll ihop sverige - Sveriges regioner behöveren helt ny strategi för framtiden www.vansterpartiet.se/material/hall-ihop-sverige-sveriges-regioner-behover-en-helt-ny-strategi-for-framtiden/

Knarkare är också människor                                         www.vansterpartiet.se/material/knarkare-ar-ocksa-manniskor/