Om Oss

Vänsterpartiet i Vadstena har två mandat i kommunfullmäktige - Dag Källman och Eva Skoog, ordinarie ledamöter samt Gun Möller och Anita Källman, ersättare.                             Efter omröstning i Kommunfullmäktige den 28 november 2018 har Vänsterpartiet även erhållit följande förtroendeuppdrag:

Dag Källman:     Kommunfullmäktige, ordinarie ledamot och gruppledare                                                             Kommunnstyrelsen, ordinarie ledamot                                                                                               VFAB, ersättare i styrelsen

Eva Skoog:         Kommunfullmäktige, ordinarie ledamot                                                                                             Samhällsbyggnadsnämnden, ordinarie ledamot                                                                               Vadstena Turism & Näringsliv AB, ersättare

Gun Möller:      Kommunfullmäktige, ersättare                                                                                                             Socialnämnden, ersättare

Anita Källman: Kommunfullmäktige, ersättare

Neil Howe:         Vadstena Sparbank, Huvudman

Ingvar Frid:        Ombud på Vadstena Sparbanks årsstämma

 

  

 /ingvar-04.jpgStyrelsen 2019

  På årsmötet den 10 mars 2019 omvaldes Ingvar Frid som ordförande,     Marcus Levin som sekreterare och Ingela Nilsson som kassör. Övrig       ordinarie ledamot är Anita Källman och Eva Skoog, Yvonne Sandberg     och Dag Källman valdes      som ersättare.        

Arbetsgrupper  

Partiföreningen har föreningsmöten ungefär sex gånger om året då vi träffas och fattar beslut om "de stora frågorna". Däremellan sköts det politiska arbetet i de tre arbetsgrupperna: socialpolitisk-, eko/miljö- och kulturpolitisk-, fullmäktigegrupp och av styrelsen.                                                                                                    

Vänsterdagarna 29 september till 1 oktober!

Det är sju stycken från Vadstenas partiförening som åker. Vi tar tåget till Malmö den 29 september för att vara nere i god tid. Sen följer några dagar med seminarier, diskussioner, nya möten och en stor fest på lördagskvällen. Vadstena är, via VätternVänstern, med och arrangerar ett seminarium om Vättern och vårt dricksvatten. Hemresa på söndag eftermiddag - trötta men belåtna.

Vet du inte vad "Vänsterdagarna" är? Googla på vänsterdagarna 2017 så får du veta.

På utbildning/2017-02-10-zetkin-utbildning-i-link-.jpg

Herman Donnér och Ingvar Frid på ubildning i Linköping. Ett nytt digitalt organisationsverktyg skall implementaras i Östgötadistriktet. Herman och Ingvar syns till vänster längst bak i lokalen.

ENIGHET OM VÄTTERN

/2016-10-21-t-ahlund.jpgVänsterpartiets initiativ till protestdag mot försvarets skjutningar i Vättern har delvis hörsammats av Vadstenas kommunullmäktige.

Ett möte med fem kommuner har hållits ida på förmiddagen  (2016-10-21). Mötet följdes av ett offentligt möte på Rådhustorget där Magnus Gustavsson KF-ordförande, Torbjörn Ahlund Kyrko-herde och Lisa Lennartsson från ARV (AktionsgruppRäddaVättern) talade. Enigheten över partigränserna är stor och flera tunga lokal-politiker syntes bland åhörarna.

Vänsterpartiets i Vadstena ordförande Ingvar Frid tog upp frågan om skjutningarna på kommunfullmäktigs möte den 25 maj och partiet lämnade in en motion i frågan på KF-mötet den 22 juni. Motionen finns i sin helhet under fliken "Motioner mm".

/2016-10-21-torgmote.jpg