Om Oss

Vänsterpartiet i Vadstena har ett mandat i kommunfullmäktige - Dag Källman, med Maria Segersäll som förste ersättare och Ingvar Frid som andre ersättre. Dag Källman är grupp-ledare.  

 /ingvar-04.jpgStyrelsen 2017

På årsmötet den 22 januari 2017 omvaldes Ingvar Frid som ordförande och Ingela Nilsson som kassör. Övriga ordinarie ledamöter är Herman Donnér och Maria Segersäll. Linn Carlehed valdes som ersättare.        

Arbetsgrupper  

Partiföreningen har föreningsmöten sex gånger om året då vi träffas och fattar beslut om "de stora frågorna". Däremellan sköts det politiska arbetet i de tre arbetsgrupperna: kom-munal-, miljö- och kulturpolitik och av styrelsen.                                                                                                     

Vänsterdagarna 29 september till 1 oktober!

Det är sju stycken från Vadstenas partiförening som åker. Vi tar tåget till Malmö den 29 september för att vara nere i god tid. Sen följer några dagar med seminarier, diskussioner, nya möten och en stor fest på lördagskvällen. Vadstena är, via VätternVänstern, med och arrangerar ett seminarium om Vättern och vårt dricksvatten. Hemresa på söndag eftermiddag - trötta men belåtna.

Vet du inte vad "Vänsterdagarna" är? Googla på vänsterdagarna 2017 så får du veta.

På utbildning/2017-02-10-zetkin-utbildning-i-link-.jpg

Herman Donnér och Ingvar Frid på ubildning i Linköping. Ett nytt digitalt organisationsverktyg skall implementaras i Östgötadistriktet. Herman och Ingvar syns till vänster längst bak i lokalen.

ENIGHET OM VÄTTERN

/2016-10-21-t-ahlund.jpgVänsterpartiets initiativ till protestdag mot försvarets skjutningar i Vättern har delvis hörsammats av Vadstenas kommunullmäktige.

Ett möte med fem kommuner har hållits ida på förmiddagen  (2016-10-21). Mötet följdes av ett offentligt möte på Rådhustorget där Magnus Gustavsson KF-ordförande, Torbjörn Ahlund Kyrko-herde och Lisa Lennartsson från ARV (AktionsgruppRäddaVättern) talade. Enigheten över partigränserna är stor och flera tunga lokal-politiker syntes bland åhörarna.

Vänsterpartiets i Vadstena ordförande Ingvar Frid tog upp frågan om skjutningarna på kommunfullmäktigs möte den 25 maj och partiet lämnade in en motion i frågan på KF-mötet den 22 juni. Motionen finns i sin helhet under fliken "Motioner mm".

/2016-10-21-torgmote.jpg