Vänsterpartiet i Vadstena

Vänsterpartiets i Vadstena partiförening grundades inför valet 1998 av en handfull entu- siaster. Det resulterade i två mandat. År 2000 valdes Monica Lantz in som ordförande i kulturnämnden. Vid valet 2002 förlorade vi det ena mandatet och Monica Lantz tog plats i Vadstena kommunfullmäktige på det återstående. Efter valet 2010 tog Dag Källman över ansvaret i fullmäktige. Monica Lantz fick en ordinarie plats i kulturnämnden. Dag Käll- man fick en suppleantplats i socialnämnden och Herman Donnér en plats som suppleant i bygg-och miljönämnden.

Kommunalvalet 2014

Presidium för komunfullmäktige är valt. Nämnderna valda. Vänsterpartiet blev helt utan platser i nämnderna trots att vi var det enda av de gamla partierna som gick framåt i kom-munalvalet.

/dk-2.jpg                                                          Dag Källman - Vänsterpartiets ledamot i kommunfullmäktige

 

       Vår hemsida är även anpassad för mobiluppkoppling.