Vänsterpartiet i Vadstena

Vänsterpartiets i Vadstena partiförening grundades inför valet 1998 av en handfull entusiaster. Det resulterade i två mandat. År 2000 valdes Monica Lantz in som ordförande i kulturnämnden. Vid valet 2002 förlorade vi det ena mandatet och Monica Lantz tog plats i Vadstena kommunfullmäk-tige på det återstående.                                                                                                                    Efter valet 2010 tog Dag Källman över ansvaret i fullmäktige. Monica Lantz fick en ordinarie plats i kulturnämnden. Dag Käll- man fick en suppleantplats i socialnämnden och Herman Donnér en plats som suppleant i bygg-och miljönämnden.                                                                             Valet 2014 bjöd på en liten valframgång med gav oss inte fler mandat. Med Konsensus och Social-demokraterna i kommunledningen förlorade vi, den lilla valframgången till trots, våra platser i nämnderna.

 

Nu rustar vi inför kommunalvalet 2018!

Programarbetet är i full gång. Landsbygds- och bostadpolitiskt program ligger färdigt för tryckning. Vi arbetar vidare med social-, kultur- och miljö/eko-politiska program som bör vara klara innan nyår. Under hösten kommer partiföreningen att fastslå vilka som skall representera Vänsterpartiet i Vadstena på valsedeln till kommunalvalet.

Dessutom planerar vi en studiecirkel i kommunalpolitik under hösten 2017 och våren 2018.  Vi kommer väl rustade till valrörelsen.

/dk-2.jpg                                                                                          Dag Källman - Vänsterpartiets ledamot i kommunfullmäktige

 

       Vår hemsida är även anpassad för mobiluppkoppling.